岚图胡想家PK丰田埃尔法,谁被收了智商税?

岚图胡想家PK丰田埃尔法,谁被收了智商税?

在中国,丰田埃尔法是有钱人的标签 ,引导价83.9~92万元,现车还要加价10万,再加之近8万的购置税 ,2万多的保险 ,落地价要100万元以上 。

不外相对于海内的豪车定位,埃尔法在日本市场的存在感弱了许多,顶配混动版车型售价7358040日元 ,折合人平易近币43.4万元。埃尔法海内外的价格相差了60万以上,刨去不到20万的关税、入口消费税以及增值税,单车的毛利至少40万。

是否算智商税呢?这是一个仁者见仁的话题 ,究竟市道上,险些找不到奢华感跨越丰田埃尔法的MPV,假如有 ,也只是同门年老雷克萨斯LM,后者价格直奔200万了 。

不外市场上,很将近有一款更奢华的MPV了 ,岚图胡想家,车评网小编带着各人体验下 。

胡想家是岚图汽车推出的第二款车型,基于ESSA智能电动架构 ,开创了电动奢华MPV全新品类。

先看奢华感以及恬静度 ,岚图胡想家拥有同级领先的车身尺寸,轴距达3200妹妹,并提供2+2+3七座 、定制版2+2四座双结构。内饰接纳一体化悬浮环绕式设计 ,1.4米无界领悟式智能三联屏,撑持语音+手势+触屏多模式交互,主驾以及副驾可以彼此推送导航、音乐等信息 ,同享智能座舱 。

岚图胡想家是全世界首款搭载空气悬架+CDC、具有魔毯功效的新能源MPV,高速时空气悬架主动降低,降低风阻及能耗 ,而上下车或者取放行李时,车身高度降低,带来高贵的典礼感。魔毯功效哄骗ADAS体系 ,路况预判快人一步,实现自顺应缓冲减震,再共同零重力宽适座椅 、丹拿音响等百万级奢华恬静配置 ,付与顶级的底盘高级感及乘坐档次感。

动力方面 ,区分于丰田埃尔法的传统混动,岚图胡想家全系标配双机电,纯电版搭载最年夜功率均为160kW的先后双机电 ,峰值扭矩620N.m,百千米加快5.9秒 。超等增程版搭最年夜功率别离为130/160kW的先后双机电,峰值扭矩610N.m ,百千米加快6.9秒,两款车型的极速最高可达200km/h。与之对于比,丰田埃尔法百千米加快8.3秒 ,孱羸许多。

今朝,岚图胡想家已经经开启了预售,可经由过程岚图汽车APP预订 ,七座版预售价38万元-48万元,四座定制版预售价60万元起,加之新能源车型的购置税优惠 ,落地价格仅是丰田埃尔法的一半 ,各人心动了吗?

本文为【车评网】原创,作者:郭友力,编纂:小编撰 ,存眷【车评网】,专注汽车行业深度报导 。

出格声明:本文仅授权与车评网签约同盟媒体转载,其他未经答应不患上侵权使用。

亚博网站手机版-yabo网站手机版app下载-官网网站


【读音】:

zài zhōng guó ,fēng tián āi ěr fǎ shì yǒu qián rén de biāo qiān ,yǐn dǎo jià 83.9~92wàn yuán ,xiàn chē hái yào jiā jià 10wàn ,zài jiā zhī jìn 8wàn de gòu zhì shuì ,2wàn duō de bǎo xiǎn ,luò dì jià yào 100wàn yuán yǐ shàng 。

bú wài xiàng duì yú hǎi nèi de háo chē dìng wèi ,āi ěr fǎ zài rì běn shì chǎng de cún zài gǎn ruò le xǔ duō ,dǐng pèi hún dòng bǎn chē xíng shòu jià 7358040rì yuán ,shé hé rén píng yì jìn bì 43.4wàn yuán 。āi ěr fǎ hǎi nèi wài de jià gé xiàng chà le 60wàn yǐ shàng ,páo qù bú dào 20wàn de guān shuì 、rù kǒu xiāo fèi shuì yǐ jí zēng zhí shuì ,dān chē de máo lì zhì shǎo 40wàn 。

shì fǒu suàn zhì shāng shuì ne ?zhè shì yī gè rén zhě jiàn rén de huà tí ,jiū jìng shì dào shàng ,xiǎn xiē zhǎo bú dào shē huá gǎn kuà yuè fēng tián āi ěr fǎ de MPV,jiǎ rú yǒu ,yě zhī shì tóng mén nián lǎo léi kè sà sī LM,hòu zhě jià gé zhí bēn 200wàn le 。

bú wài shì chǎng shàng ,hěn jiāng jìn yǒu yī kuǎn gèng shē huá de MPVle ,lán tú hú xiǎng jiā ,chē píng wǎng xiǎo biān dài zhe gè rén tǐ yàn xià 。

hú xiǎng jiā shì lán tú qì chē tuī chū de dì èr kuǎn chē xíng ,jī yú ESSAzhì néng diàn dòng jià gòu ,kāi chuàng le diàn dòng shē huá MPVquán xīn pǐn lèi 。

xiān kàn shē huá gǎn yǐ jí tián jìng dù ,lán tú hú xiǎng jiā yōng yǒu tóng jí lǐng xiān de chē shēn chǐ cùn ,zhóu jù dá 3200mèi mèi ,bìng tí gòng 2+2+3qī zuò 、dìng zhì bǎn 2+2sì zuò shuāng jié gòu 。nèi shì jiē nà yī tǐ huà xuán fú huán rào shì shè jì ,1.4mǐ wú jiè lǐng wù shì zhì néng sān lián píng ,chēng chí yǔ yīn +shǒu shì +chù píng duō mó shì jiāo hù ,zhǔ jià yǐ jí fù jià kě yǐ bǐ cǐ tuī sòng dǎo háng 、yīn lè děng xìn xī ,tóng xiǎng zhì néng zuò cāng 。

lán tú hú xiǎng jiā shì quán shì jiè shǒu kuǎn dā zǎi kōng qì xuán jià +CDC、jù yǒu mó tǎn gōng xiào de xīn néng yuán MPV,gāo sù shí kōng qì xuán jià zhǔ dòng jiàng dī ,jiàng dī fēng zǔ jí néng hào ,ér shàng xià chē huò zhě qǔ fàng háng lǐ shí ,chē shēn gāo dù jiàng dī ,dài lái gāo guì de diǎn lǐ gǎn 。mó tǎn gōng xiào hǒng piàn ADAStǐ xì ,lù kuàng yù pàn kuài rén yī bù ,shí xiàn zì shùn yīng huǎn chōng jiǎn zhèn ,zài gòng tóng líng zhòng lì kuān shì zuò yǐ 、dān ná yīn xiǎng děng bǎi wàn jí shē huá tián jìng pèi zhì ,fù yǔ dǐng jí de dǐ pán gāo jí gǎn jí chéng zuò dàng cì gǎn 。

dòng lì fāng miàn ,qū fèn yú fēng tián āi ěr fǎ de chuán tǒng hún dòng ,lán tú hú xiǎng jiā quán xì biāo pèi shuāng jī diàn ,chún diàn bǎn dā zǎi zuì nián yè gōng lǜ jun1 wéi 160kWde xiān hòu shuāng jī diàn ,fēng zhí niǔ jǔ 620N.m,bǎi qiān mǐ jiā kuài 5.9miǎo 。chāo děng zēng chéng bǎn dā zuì nián yè gōng lǜ bié lí wéi 130/160kWde xiān hòu shuāng jī diàn ,fēng zhí niǔ jǔ 610N.m,bǎi qiān mǐ jiā kuài 6.9miǎo ,liǎng kuǎn chē xíng de jí sù zuì gāo kě dá 200km/h。yǔ zhī duì yú bǐ ,fēng tián āi ěr fǎ bǎi qiān mǐ jiā kuài 8.3miǎo ,chán léi xǔ duō 。

jīn cháo ,lán tú hú xiǎng jiā yǐ jīng jīng kāi qǐ le yù shòu ,kě jīng yóu guò chéng lán tú qì chē APPyù dìng ,qī zuò bǎn yù shòu jià 38wàn yuán -48wàn yuán ,sì zuò dìng zhì bǎn yù shòu jià 60wàn yuán qǐ ,jiā zhī xīn néng yuán chē xíng de gòu zhì shuì yōu huì ,luò dì jià gé jǐn shì fēng tián āi ěr fǎ de yī bàn ,gè rén xīn dòng le ma ?

běn wén wéi 【chē píng wǎng 】yuán chuàng ,zuò zhě :guō yǒu lì ,biān zuǎn :xiǎo biān zhuàn ,cún juàn 【chē píng wǎng 】,zhuān zhù qì chē háng yè shēn dù bào dǎo 。

chū gé shēng míng :běn wén jǐn shòu quán yǔ chē píng wǎng qiān yuē tóng méng méi tǐ zhuǎn zǎi ,qí tā wèi jīng dá yīng bú huàn shàng qīn quán shǐ yòng 。